Portal de L’Ocupació.

Serà redirigit al Portal de l’Ocupació del grup Alariam…

Les dades i documentació (currículum) que ens faciliti a través del nostre Portal, seran tractades per l’àrea de recursos humans del Grup Alariam amb la finalitat de gestionar els candidats a les ofertes de treball i a les places per pràctiques a través de convenis de col·laboració amb centres docents que puguin haver obertes en cada moment en Alariam World S.L. i Corporacion Legal 2001 S.L. Per tant, la base jurídica per la que tractarem les seves dades és per l’aplicació de mesures precontractuals.

El Responsable de Tractament de les seves dades és Alariam World, S.L., si es presenta a una oferta de treball en la seu de Madrid. Si s’inscriu a una oferta per la seu de Barcelona, seran Responsables de Tractament tant Alariam World, S.L. com Corporación Legal 2001, S.L. Té informació detallada a la política de privacitat d’aquesta pàgina web en https://www.alariam.com/index.php/politica-de-privacidad/.

Serà necessari que ens proporcioni les dades que li demanem i que aquestes siguin exactes i actualitzades. Qualsevol dada que no ens proporcioni podrà tenir com a conseqüència que no podrà continuar al procés de selecció que correspongui.

Les seves dades no seran cedides a tercers aliens al grup, però sí seran compartides entre les empreses del grup, així com també les proporcionarem a aquelles entitats que ens prestin serveis i que tractaran les seves dades com “encarregats de tractament”, com és el nostre proveïdor del Portal on va a ser redirigit.
Les seves dades les tractarem sempre dins de l’EEE, i en cas que algun dels nostres encarregats de tractament realitzi alguna transferència internacional de dades, aquesta se portarà a terme d’acord amb les Decisions de la Comissió Europea, en virtut de les clàusules tipus subscrites a l’efecte, o bé perquè es compleixi qualsevol altra de les condiciones establertes al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Conservarem les seves dades personals i el seu currículum durant tot el procés de selecció i fins un màxim d’un any des de que es va presentar a l’oferta, però si hagués alguna altra oferta en un futur pròxim que s’ajusti al seu perfil.

Per tal de celebrar un possible contracte, durant el procés de selecció podrem realitzar probes de diversos tipus per obtenir un perfil del candidat a fi de valorar si s’ajusta al lloc de treball o pràctiques ofert, i podrem prendre decisions basades en el tractament automatitzades de les dades en l’elaboració de perfils, en base a la informació i contestacions que vostè ens proporcioni i descartar així a possibles candidats que no s’ajustin a l’oferta.

Por exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del seu tractament, portabilitat de les dades, així com a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, dirigint-se al domicili social de Madrid, o de Barcelona si l’oferta a la que s’ha presentat és per Corporación Legal. També por presentar-la per email a legal@alariam.com.

En cas que no hagi obtingut contestació a l’exercici dels seus drets o no estigui d’acord amb la mateixa, por interposar la corresponent reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades per correu postal a la seu que correspongui o per email a lopd@alariam.com, o directament davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.aepd.es, carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

Si està d’acord amb el tractament de dades indicat i que es cedeixin les seves dades entre les empreses del grup, marqui “Accepto”. Si no, pot tancar la finestra o bé polsar “No accepto”.

No Accepto