AVÍS LEGAL

Hola! has arribat a l’avís legal d’ALARIAM, per això volem que descobreixis les nostres polítiques en matèria de privacitat, web, propietat intel·lectual i legislació aplicable.  Davant de qualsevol dubte, sempre podràs contactar amb nosaltres a través dels canals directes que et passem a continuació i de conformitat al compliment de la Llei  34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic, t’informem que: 

 

¿QUI ÉS EL PROPIETARI DE LA WEB QUE ESTÀS VISIANT?

Responsable d’aquest lloc web: ALARIAM WORLD, S.L. (anteriorment denominada RACMO GESTIÓN ESPAÑA, S.L.)

CIF: B86317443

Direcció Postal: Carrer Isla del Hierro, 7, 28703, San Sebastián de los Reyes, Madrid.

Telèfon: 91.119.14.50

Correu electrònic: info@alariam.com

Inscrita al Registre Mercantil de Madrid en el Tom 29385, Foli 124, Secció 8, Full M-528926.

La utilització d’aquest lloc web així com de qualsevol dels seus serveis, implica la lectura, comprensió i acceptació del present avís legal per part del nostre visitant.

 

MODIFICACIÓ DE L’AVÍS LEGAL

ALARIAM es reserva expressament el dret a modificar el present Avís Legal.

L’usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar la Web i el present Avís Legal.

 

ÚS DE LA WEB

Les presents condicions legals regulen l’accés i utilització que el titular de la web posa a disposició dels usuaris.

L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació i reconeixement dels termes i condicions del present Avís Legal i no pot utilitzar aquest lloc web o els serveis prestat a traves d’ell, per finalitats contràries a la llei o violació de les disposicions de la llei, d’aquest Avís Legal, de les bones costums, de l’ordre públic o de qualsevol altra que pugui causar una lesió als drets d’altres usuaris o tercers.

Queda expressament prohibit destruir, alterar, fer inutilitzables o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es contenen en aquest lloc web, per no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris ni introduir programes, aplicacions informàtiques, virus o altres dispositius de naturalesa similar, que pugui ocasionar qualsevol tipus d’alteració als sistemes informàtics d’ALARIAM o de tercers.

L’usuari no pot fer un ús indegut de la informació, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o d’imatge, fotografies, gravacions, software, arxius o qualsevol altre tipus de material al que pugui accedir a través d’aquest lloc web.

L’usuari pot realitzar comentaris al nostre Blog. L’usuari s’obliga a fer un ús adequat dels continguts i serveis en el Blog que ALARIAM ofereix al seu web i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament jurídic; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, d’apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest lloc web, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web i en definitiva, tot el seu contingut, és propietat de ALARIAM o de tercers que ens han concedit la corresponent cessió de drets.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat de ALARIAM i de tercers.

Queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i transmissió de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de ALARIAM. No obstant això, l’usuari pot fer una còpia dels continguts en el seu disc dur o un altre mitjà, sempre que sigui per al seu ús personal i no comercial, de conformitat amb les disposicions dels articles 31.2 i 161 de Reial Decret Legislatiu 1/1996 de 12 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.

A l’efecte del que preveu l’article 32.1 del Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, ALARIAM s’oposa expressament a la utilització de qualsevol contingut de lloc web amb la finalitat de realitzar ressenyes en altres mitjans telemàtics o en format paper amb fins comercials sense la prèvia autorització de ALARIAM.

 

DRETS D’IMATGES

Les fotografies i/o obres audiovisuals contingudes en aquest lloc web, conté els drets d’imatge de les persones que apareixen en les mateixes i que han donat la seva autorització, d’acord amb les disposicions de la Llei Orgànica 1/1982, de 05 de maig, de Protecció Civil de Dret a l’Honor, pròpia imatge i la intimitat personal i familiar.Queda prohibida qualsevol reproducció, distribució, publicació, o no amb fins comercials, o qualsevol altre ús d’aquestes fotografies.

 

 

ACCÉS A LA WEB 

L’accés i navegació en aquesta web no necessita registre per l’usuari, per tant no es recullen dades personals, a excepció dels especificats en la política de cookies o que es proporcionin a través d’algun formulari de contacte o similar d’aquesta web i en aquest cas, les dades es tractaran i emmagatzemaran seguint les condicions especificades en la política de cookies o privacitat, segons correspongui.

 

RESPONSABILITAT

ALARIAM es compromet a realitzar els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer a la web. En qualsevol cas, ALARIAM estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer en la web, sempre que no li siguin imputables.

ALARIAM no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivat per causes alienes a ALARIAM, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de ALARIAM.

 

En l’accés a la pàgina web

ALARIAM pot interrompre l’accés a la seva pàgina web amb la finalitat de realitzar el manteniment, actualització, control o per qualsevol altra raó i no accepta cap responsabilitat que es pugui reclamar per aquesta causa.

ALARIAM no és responsable pels danys i perjudicis que puguin ser causats per un ús inadequat d’aquest lloc web per l’usuari o tercers.

 

En els enllaços

Aquest lloc web pot contenir enllaços que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines.

ALARIAM no accepta cap responsabilitat pel contingut d’aquestes pàgines externes. No obstant això, per tal de protegir els nostres usuaris, en cas de tenir coneixement de la il·licitud del seu contingut, o per qualsevol infracció d’aquests béns o drets d’un tercer subjectes a indemnització, actuarà amb la diligència necessària per tal de retirar el corresponent enllaç.

 

En el funcionament de la web

A més, des d’ALARIAM treballarem pel bon funcionament d’aquest lloc web i prendre les mesures necessàries per evitar qualsevol dany o pèrdua de connexió, interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics i qualsevol interferència il·legítima.

 

En l’ús del lloc web

L’usuari és exclusivament responsable de les seves pròpies accions en l’ús d’aquest lloc web i sota cap circumstància serà responsable ALARIAM de qualsevol acció de l’usuari.

L’usuari serà responsable de qualsevol incompliment de les presents normes, així com també de qualsevol indemnització per danys i perjudicis causat a altres usuaris, a ALARIAM o a tercers.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament General de Protecció de dades – RGPD) i la Llei Orgànica 2/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i Garantia de Drets Digitals, totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització del lloc web seran tractades de conformitat amb el que disposa la Política de Privacitat.

Tot usuari que accepti les presents condicions d’ús accepta de manera informada, expressa i inequívoca la nostra Política de Privacitat, assistint en aquest sentit els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació de el tractament i, quan legalment sigui procedent, portabilitat, respecte a les seves dades de caràcter personal, podent exercir-los segons s’informa en l’esmentada Política de Privacitat.

Per presentar reclamacions en l’ús dels nostres serveis poden dirigir-se per correu electrònic a l’adreça lopd@alariam.com.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Totes les qüestions que es suscitin entre ALARIAM i l’usuari relatives a la interpretació, compliment i validesa del present Avís Legal es regiran per les seves pròpies clàusules i, en allò no previst, d’acord amb la legislació espanyola, sotmetent-se les parts a la jurisdicció dels jutjats i tribunals que correspongui de conformitat amb el que estipula la llei vigent.