Des del mateix any de la seva creació, Alariam es va adherir a la iniciativa ‘d’El Pacte Mundial de les Nacions Unides (UN Global Compact)’, la major iniciativa voluntària de responsabilitat social empresarial i desenvolupament sostenible del món, orientada a la generació del valor.

Des de l’aprovació de l’Agenda 2030 al 2015, la seva missió ha estat impulsar la sostenibilitat empresarial mitjançant la implantació de 10 Principis universals de conducta i acció en matèria de drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció, en l’estratègia i les operacions diàries de tot tipus d’entitats i afavorir així, la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

COMPROMÍS DE LA COMPANYIA

Alariam té un ferm Compromís amb els seus treballadors i considera essencial assegurar la satisfacció de tots ells, comptar amb un entorn laboral positiu i uns equips motivats i compromesos. També es fomenta la pràctica de l’esport i d’hàbits saludables.

CONSCIÈNCIA AMBIENTAL

Alariam es compromet a un estricte compliment de la legislació mediambiental. Tenim el més gran respecte possible al medi ambient en el desenvolupament de la nostra activitat i minimitzem els efectes negatius que es poguessin ocasionar. Tanmateix, ens comprometem a contribuir en la conservació dels recursos naturals i d’aquells espais que tinguin interès ecològic o cultural.

CONSCIÈNCIA SOCIAL

Tenim un fort Compromís amb la societat, col·laborant en projectes adreçats a les comunitats més desafavorides. El nostre objectiu és donar resposta a les demandes socials per ajudar a la integració i respectant en tot moment
els Drets Humans.